top of page

עיקרי הדברים

  1. פרטיותך חשובה מאוד ולכן יעשה ככל הניתן כדי להגן עליה.

  2. הצילומים מתבצעים תחת חוזה כתוב וחתום המסדיר את המותר והאסור לגבי התמונות.

  3. הפרטים שתמסרי לא יועברו לצד ג׳ אלא אם נדרשתי לעשות כן ע״י צו בית משפט.

  4. בכל רגע תוכלי לבקש להסיר עצמך מרשימת דיוור (איני מרבה במשלוח דיוור פרסומי).

כללי

אתר זה אינו כולל מערכת להזמנת שירותים או מוצרים וככזה אינו אוסף מידע אישי אודות הגולשים בו למעט אם בחר הגולש להרשם לקבלת עדכונים. יחד עם זאת, בזמן הגלישה באתר, כמו בכל אתר אחר ברשת האינטרנט, נאסף על הגולש מידע כללי אודות הרגלי הגלישה. מידע זה נאסף באופן אוטומטי ע״י מערכת Google Analytics ומערכות נוספות ומשמש לצרכים של ניתוח סטטיסטי בלבד.

Cookies

לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר נעשה שימוש בטכנולוגית Cookies (״עוגיות״) אשר שומרת במחשב הגולש מידע המסייע בהפיכת הגלישה באתר נוחה יותר. 

דיוור אלקטרוני

במידה ונרשת לקבלת עדכונים, תוכלי להסיר עצמך מרשימת הדיוור באופן עצמאי ע״י לחיצה על קישור unsubscribe שבתחתית הודעת הדיוור. פעולה זו תסיר את כתובת המייל עליה נשלח הדיוור באופן מיידי מהרשימה. במקרה של קושי אפשר לפנות לסטודיו בכתובת studio@sharonphoto.com ולבקש הסרה מהרשימה. הסרה זו תתבצע ללא דיחוי וללא צורך בהסבר. בשום מקרה לא יועברו פרטים אישיים של הנרשמים לקבלת דיוור לגורם אחר.

חוזה צילום

כל סט צילום מתקיים תחת חוזה כתוב וחתום המגדיר בדיוק מה מותר ומה אסור לעשות בתמונות. מטרת החוזה להקנות בטחון ושקט נפשי כדי שאפשר יהיה להתרכז ביצירה. חוזה הצילום נחתם במעמד הצילומים ויחד נבטיח קיום הדדי של תוכנו.

עדכונים לגבי מדיניות הפרטיות

בכל מקרה של שינוי במדיניות הפרטיות תפורסם על כך הודעה במקום בולט באתר.

 צילום של אישה המסמנת להיות בשקט ולשמור סוד
bottom of page